• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 290: Không thể đem bọn họ làm người
— QUẢNG CÁO —
"Ngươi xác định, Thiên Công Các người có thể xông phá Bát đại gia phong tỏa đi vào?"

Giang Lăng Hán trầm giọng hỏi.

Hắn đối Trần Tứ Minh không hiểu nhiều, tự nhiên cũng chưa nói tới tín nhiệm.

Nếu mà không phải Trần Tứ Minh cùng Hứa Lộ có một ít quan hệ, Giang Lăng Hán thậm chí cũng sẽ không tin tưởng lúc trước hắn nói những lời kia.

Coi như hiện tại, Giang Lăng Hán đối Trần Tứ Minh, như cũ là duy trì thái độ hoài nghi.

Phải biết, hắn cùng Hứa Lộ vội vàng chế tác bí bảo, không phải liền là bởi vì Thiên Cung bát đại thế gia vây khốn sao?

Hiện tại bát đại thế gia đem phương viên trăm dặm vây khốn lên, Thiên Công Các người, khẳng định cũng là bọn hắn nhằm vào đối tượng.

Hiện tại Thiên Công Các muốn đi vào, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình.

"Đi vào không khó."

Trần Tứ Minh trầm giọng nói ra, "Ta đều có thể xông tới, bọn họ tự nhiên cũng có thể.

Khó là ra ngoài."

"Đã như vậy, ngươi để bọn hắn vào lại nói."

Giang Lăng Hán suy tư khoảng khắc, trầm giọng nói ra.

Hắn bản

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============

Khi bóng đá Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng, một huấn luyện viên huyền thoại và một siêu cầu thủ đã đến, để vực dậy nền bóng đá nước nhà. Hãy cùng nhau theo dõi bóng đá Việt Nam tiến lên đỉnh cao thế giới như thế nào, mời xem Cầu Trường Rực Lửa

Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Đế Cuồng

Địa Phủ Đánh Dấu Ngàn Năm, Đầu Thai Khí Khóc Nữ Đế

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

window.bookId = '116391'; window.chapterId = '16275664'; window.slug = 'bi-phap-truong-sinh'; window.chapter_index = '290'; window.latest_index = '16290699'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":16275664,"index":290,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 290: Kh\u00f4ng th\u1ec3 \u0111em b\u1ecdn h\u1ecd l\u00e0m ng\u01b0\u1eddi","word_count":3355,"view_count":7,"like_count":0,"updated_at":"29-05-2023 15:54:01","editor":"","content":"content","user_id":1000063,"unlock_price":0,"published_at":"2023-05-25 04:48:43","book_id":116391,"book_slug":"bi-phap-truong-sinh","book_name":"B\u00ed Ph\u00e1p Tr\u01b0\u1eddng Sinh","book_poster":{"default":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/bi-phap-truong-sinh\/default.jpg?1674912175","600":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/bi-phap-truong-sinh\/600.jpg?1674912175","300":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/bi-phap-truong-sinh\/300.jpg?1674912175","150":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/bi-phap-truong-sinh\/150.jpg?1674912175"},"book_cover":{"default":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","1280":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","640":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","320":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16290699,"first_genre_name":"Huy\u1ec1n Huy\u1ec5n","author":"Nh\u1ea1c B\u1ea5t T\u01b0 Th\u1ef1 Phi\u1ebfn","adx_blocked":0,"book_note":null,"book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":0,"previous_index":289,"next_index":291,"react":null,"log":"eyJpdiI6IlA1Smw0Ryk4idvocepdPBkT1m0xN1BQUmpsZnkwcWZ0R2c9PSIsInZhbHVlIjoiOVg4UGx6SVRkdHBzU3ZBZXFqRENzdz09IiwibWFjIjoiMmU3MjA0ZWIzZWQ3M2JjMzUzZTZiNjUxNzE4MTkwM2I0NzM0YjJhZTVjMDc2M2Y2MGFiZDllN2E3ZGY4ZDAyYyJ9","lock_type":2,"user":{"id":1000063,"name":"Song Song","avatar":{"200":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7d1d69a7ec2f20ed',m:'ekoEe0lZRS81M64z1S.wNDilYWZDmzec5r8OwPDVSWU-1685852735-0-AaaNn3AZ3wiLpwr372hVn3KJayAusbAtgUzsQ3gso81n',u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/g'};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc