• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 533: Cuối cùng điên cuồng, Hỗn Nguyên phía trên siêu thoát (đại kết cục )
— QUẢNG CÁO —
Thông Thiên nhìn chằm chằm Quy Khư Hắc Ám Mê Vụ, từng bước một xâm nhập Quy Khư chi địa, tinh tế trải nghiệm lấy loại này Quy Khư Hắc Ám Mê Vụ đặc tính, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội, đem cho phân tích ra.

Tại Thông Thiên ở sâu trong nội tâm, thậm chí còn có mặt khác một cái điên cuồng suy nghĩ, hắn muốn nhìn một chút, mình lực chi đại đạo pháp tắc, đến tột cùng có thể hay không đem loại này quỷ dị Quy Khư Hắc Ám Mê Vụ cho trấn áp xuống dưới.

Đồng thời, đem loại này quỷ dị Quy Khư Hắc Ám Mê Vụ, cũng tương tự đều nuốt chửng lấy đồng hóa mất, đem cho hóa thành tự thân đại đạo nội tình.

"Dựa theo bình thường đạo lý đến nói nói, hẳn là có thể làm được một bước này, chỉ bất quá, loại này Quy Khư Hắc Ám Mê Vụ quá mức quỷ dị mà đặc thù một điểm, thật muốn làm đến bước này nói, độ khó cũng quá lớn."

Cũng không phải là vô cùng đơn giản, hai ba câu nói liền có thể làm được.

Nhìn như rất dễ dàng, nhưng là, trong đó độ khó, lại có thể để cho người ta vì đó tuyệt vọng.

Bởi vì, sơ

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============

Đao trong tay trảm đạo, diệt sinh, xé mở chân trời.Kiếm trong tay bát phương vân động, hỏi thiên hạ quần hùng ai dám tranh phong!Mời đọc Đế Cuồng

Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Ngôi Sao Hi Vọng

Ta! Thu Đồ Đệ Liền Mạnh Mẽ!

Ta! Thu Đồ Đệ Liền Mạnh Mẽ!

window.bookId = '116815'; window.chapterId = '15983010'; window.slug = 'hong-hoang-ta-thong-thien-bat-dau-tu-chem-thanh-vi'; window.chapter_index = '533'; window.latest_index = '15983010'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":15983010,"index":533,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 533: Cu\u1ed1i c\u00f9ng \u0111i\u00ean cu\u1ed3ng, H\u1ed7n Nguy\u00ean ph\u00eda tr\u00ean si\u00eau tho\u00e1t (\u0111\u1ea1i k\u1ebft c\u1ee5c )","word_count":8575,"view_count":38,"like_count":0,"updated_at":"04-06-2023 11:54:09","editor":"","content":"content","user_id":1000070,"unlock_price":0,"published_at":"2023-03-17 12:51:41","book_id":116815,"book_slug":"hong-hoang-ta-thong-thien-bat-dau-tu-chem-thanh-vi","book_name":"H\u1ed3ng Hoang: Ta Th\u00f4ng Thi\u00ean, B\u1eaft \u0110\u1ea7u T\u1ef1 Ch\u00e9m Th\u00e1nh V\u1ecb","book_poster":{"default":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/hong-hoang-ta-thong-thien-bat-dau-tu-chem-thanh-vi\/default.jpg?1676899904","600":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/hong-hoang-ta-thong-thien-bat-dau-tu-chem-thanh-vi\/600.jpg?1676899904","300":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/hong-hoang-ta-thong-thien-bat-dau-tu-chem-thanh-vi\/300.jpg?1676899904","150":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/hong-hoang-ta-thong-thien-bat-dau-tu-chem-thanh-vi\/150.jpg?1676899904"},"book_cover":{"default":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","1280":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","640":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","320":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":15983010,"first_genre_name":"Huy\u1ec1n Huy\u1ec5n","author":"H\u1ecfa H\u1ecfa T\u01b0\u01a1ng Truy\u1ec7n","adx_blocked":0,"book_note":"","book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":0,"previous_index":532,"next_index":null,"react":null,"log":"eyJpdiI6ImRYaEVER2bwCdTPit7d54bMoVFsM3BQdUNrcFV4V3hVQ0E9PSIsInZhbHVlIjoiVHY5Sm0xUDlwTHlqeGFNV0FWcXRKQT09IiwibWFjIjoiODJiOGMwNTE2NDA4MDE0OWMwMmZlYmE0ZjAwZDUwMTAwNGQ3OTUzYTBhOGM0OGI3MjgzYmVjZWUxODk1ZjM2YSJ9","lock_type":2,"user":{"id":1000070,"name":"Anya ","avatar":{"200":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7d1d9732bf6804f8',m:'fMO3xE5bah3N1dGrsR4iP6HJIkUbxzQB47Wr5Hfw9A4-1685854600-0-AWhfW4BByE0TN0ejzLq4g3y3VGEziFHr9eiOhK0ARh2g',u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/g'};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc