• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 895: Nuốt Thủy Nguyệt Đế Quân.
— QUẢNG CÁO —
"Thủy Nguyệt lão cẩu, chịu chết đi, hôm nay chính là để cho ngươi hoàn lại ngày xưa trồng dưới nhân quả lúc!"

Huyền Nhất ba người lần thứ hai xuất hiện, toàn thân Thái Sơ đạo lực, liên tục không ngừng rót vào Hiên Viên Kiếm bên trong.

Trong giây lát đó, Tinh Thần thoải mái, đại đạo bắt đầu khởi động, một đạo kiếm đạo không gian hiện lên, chương hiển vô tận sắc bén cùng sắc bén.

Chỉ thấy, Thủy Nguyệt Đế Quân cảm giác có kinh khủng kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, từ hắn bốn phương tám hướng thẩm thấu đến trong người hắn, đồng thời nhắm thẳng vào linh hồn của hắn.

Hiên Viên Kiếm nhưng là thần khí, bên ngoài cường đại cho dù là Đế Quân đều không chống đỡ nổi, chứ đừng nói là nửa bước Đế Quân.

Cũng chính là Hiên Viên Kiếm hiện nay chỉ là giải khai tầng thứ nhất phong ấn, nếu như phong ấn toàn bộ cởi ra, ở Huyền Nhất có thể thôi động dưới tình huống, đừng nói là Thủy Nguyệt Đế Quân, coi như là chân chính Đế Quân cũng đỡ không được một kiếm.

Thần khí cấp bậc Hiên Viên Kiếm, cho dù là Đế Qu

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============Adidas sale mạnh 40% duy nhất 1 ngày 31.5, vào chọn size chọn mẫu lẹ không hết hàng đoooooooooó !
Hùng Ca Đại Việt

Toàn Dân Hải Đảo: Tay Không Kiến Tạo Văn Minh Ta Đây Bị Lộ Ra Ánh Sáng

Hùng Ca Đại Việt

Ngôi Sao Hi Vọng

window.bookId = '105640'; window.chapterId = '16275570'; window.slug = 'huyen-huyen-ta-thu-do-de-lien-manh-me'; window.chapter_index = '901'; window.latest_index = '16297431'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":16275570,"index":901,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 895: Nu\u1ed1t Th\u1ee7y Nguy\u1ec7t \u0110\u1ebf Qu\u00e2n.","word_count":1684,"view_count":9,"like_count":0,"updated_at":"01-06-2023 07:08:32","editor":"","content":"content","user_id":1000010,"unlock_price":0,"published_at":"2023-05-25 02:54:01","book_id":105640,"book_slug":"huyen-huyen-ta-thu-do-de-lien-manh-me","book_name":"Ta! Thu \u0110\u1ed3 \u0110\u1ec7 Li\u1ec1n M\u1ea1nh M\u1ebd!","book_poster":{"default":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/huyen-huyen-ta-thu-do-de-lien-manh-me\/default.jpg?1603452423","600":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/huyen-huyen-ta-thu-do-de-lien-manh-me\/600.jpg?1603452423","300":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/huyen-huyen-ta-thu-do-de-lien-manh-me\/300.jpg?1603452423","150":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/huyen-huyen-ta-thu-do-de-lien-manh-me\/150.jpg?1603452423"},"book_cover":{"default":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","1280":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","640":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","320":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16297431,"first_genre_name":"Huy\u1ec1n Huy\u1ec5n","author":"Huy\u1ec1n Nh\u1ea5t","adx_blocked":0,"book_note":"","book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":1,"previous_index":900,"next_index":902,"react":null,"log":"eyJpdiI6IkxtT3c1UJGelmByXfLVlMrCuWdaajZMaklMMzh3d0E3VFE9PSIsInZhbHVlIjoiWE83NlZRV2p2SzFTN3BjbkVCQ3RnZz09IiwibWFjIjoiZDg1OTdmYjk1NDNjNjliOTIwOWVjZGViODI1Yzc3YmRlNmYzYzdiZjUzYzQxZTY1OTBkZTQxNGFkMTA5MjhhZCJ9","lock_type":2,"user":{"id":1000010,"name":"Yurisa","avatar":{"200":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7d04a7d0e9020998',m:'upfykAZ5UvxXgVqP9PKOvu3QjlcLYi0PRJ103SMMM7Q-1685593137-0-AXc0uTTNe0yGLYjSlfYUYpNAeoXx7LF3Kvt4VFIiF3lz',u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/b'};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc