• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 106: Đánh xa cận chiến, tiễn thuật thăng cấp
— QUẢNG CÁO —
Vừa rồi một tiễn liên sát ba người.

Không đợi Trần Bình triệt để trầm tĩnh lại, lập tức liền cảm nhận được ba cái kia Phích Lịch Đường đệ tử cảm thụ.

Theo trong rừng nơi xa một tiếng hô quát, trong bóng đêm mịt mờ, tiễn tiếng rít đại tác.

Trong chớp mắt liền có hơn mười tiễn bắn tới.

Ba mũi tên bắn thẳng đến.

Ba mũi tên ném bắn. . .

Còn có năm mũi tên, thì là lơ lửng không cố định, trên không trung du tẩu như là Linh Xà một dạng, lại nhanh liền phiêu, hoàn toàn nhìn không chính xác mũi tên hành tẩu lộ tuyến.

Ác độc nhất, vẫn là cái này mười một tiễn bên trong, chí ít có năm sáu tiễn, mục tiêu là chỉ hướng Hoa Kiểm Nhi.

"Truy Phong Thần Xạ, Úy Trì Vũ."

Trần Bình xem xét mũi tên này thế tới, trong lòng nổi lên lãnh ý.

Mỗi người bắn tên quen thuộc cùng phương thức công kích, kỳ thật đều có chính mình chỗ đặc biệt.

Liền xem như học cùng một môn kỹ nghệ, người quen thuộc cũng rất không giống nhau. . .

Giống như cái này bồng mưa tên, mười mũi tên bên trong có ít nhất hai ba tiễn

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============

Đao trong tay trảm đạo, diệt sinh, xé mở chân trời.Kiếm trong tay bát phương vân động, hỏi thiên hạ quần hùng ai dám tranh phong!Mời đọc Đế Cuồng

Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Toàn Dân Hải Đảo: Tay Không Kiến Tạo Văn Minh Ta Đây Bị Lộ Ra Ánh Sáng

Trường Sinh: Theo Khí Vận Dòng Bắt Đầu

Cầu Trường Rực Lửa

window.bookId = '117171'; window.chapterId = '16275666'; window.slug = 'quang-am-chi-chu'; window.chapter_index = '106'; window.latest_index = '16316957'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":16275666,"index":106,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 106: \u0110\u00e1nh xa c\u1eadn chi\u1ebfn, ti\u00ea\u0303n thu\u00e2\u0323t th\u0103ng c\u1ea5p","word_count":4425,"view_count":5,"like_count":0,"updated_at":"02-06-2023 02:13:08","editor":"","content":"content","user_id":1000063,"unlock_price":0,"published_at":"2023-05-25 04:50:29","book_id":117171,"book_slug":"quang-am-chi-chu","book_name":"Quang \u00c2m Chi Ch\u1ee7! ","book_poster":{"default":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/quang-am-chi-chu\/default.jpg?1678615271","600":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/quang-am-chi-chu\/600.jpg?1678615271","300":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/quang-am-chi-chu\/300.jpg?1678615271","150":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/quang-am-chi-chu\/150.jpg?1678615271"},"book_cover":{"default":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","1280":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","640":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523","320":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?260523"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16316957,"first_genre_name":"Huy\u1ec1n Huy\u1ec5n","author":"Ng\u01b0 Nhi Ti\u1ec3u Ti\u1ec3u","adx_blocked":0,"book_note":null,"book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":0,"previous_index":105,"next_index":107,"react":null,"log":"eyJpdiI6Im5pcDJQYa3BtUjFyQn8Gu1CcTJpSlhkYnZ2M1NHdTJzbnc9PSIsInZhbHVlIjoicmhoazFhQkJDVE1uWkU5RkNBRUlwZz09IiwibWFjIjoiZDU1YjZiZWVjNDI5MTJhOWJjODc3YTM2M2YxNWMwM2RmZTY4OTIwNTU4Mjk5MjY0Mzk5OTI3NDkxY2VkNzk2OSJ9","lock_type":2,"user":{"id":1000063,"name":"Song Song","avatar":{"200":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7d1d93595d25096f',m:'dfm1.qpdM0YmNOCXAanCSid4zfjfA5iohh8_6cUYP94-1685854442-0-AQDuF3lTguLSV28v8xq+s/glKIEEGgZnFSiYsQ0F+6lw',u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/g'};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc