• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1544: Thăng hoa (canh hai)
— QUẢNG CÁO —
Vừa nghe đến duy trì Ma Tông lục đạo nhất thống, cho dù bọn họ tu vi thâm hậu, phật pháp tinh thâm, vẫn là không nhịn được vô danh Nghiệp Hỏa vút.

Ma Tông lúc trước cường thịnh cũng không phải hiện tại tam đại tông có thể so sánh, hoành tuyệt nhất thời, hiển hách huy hoàng, không có người cùng cướp hắn phong mang.

Một khi lại xuất hiện lúc trước huy hoàng, vậy liền không có tam đại tông chuyện gì, tam đại tông liền đợi đến bị thu thập được cúi đầu áp tai a.

Thân vì Đại Tuyết Sơn trưởng lão, đây là bọn hắn tuyệt không cho phép.

Đặc biệt là nhìn thấy Tuệ Nam hòa thượng, rõ ràng là Đại Tuyết Sơn, lại còn như vậy không hiểu chuyện, càng là tức giận.

Nhưng đi qua Tuệ Nam lão hòa thượng này một trận giận dữ mắng mỏ, bọn hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, chậm chậm phẩm quá mùi vị đến.

Bây giờ không phải là lo lắng Ma Tông thời điểm, mà là Đại Vân, nếu như Ma Tông không lập lại, không hình thành nên cường viện, Đại Vân liền muốn xâm lấn.

Đại Vân liền muốn xâm lấn, này cho bọn hắn cảm giá

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============

Hậu cung nhưng không phải sảng văn nên có não , nhân vật từ ngu ngơ dần thông minh lên , anh em đồng chí mời vào thưởng thức Vạn Biến Hồn Đế

Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn
(>‿◠)✌ THANH LIÊN CHI ĐỈNH- siêu phẩm tu tiên gia tộc, top 10 qidian
Bắt Đầu Mù Lòa, Từ Kéo Nhị Hồ Bắt Đầu

Việt Khai Tiên Giới: Phù Đổng Thánh Gióng

Tổng Mạn: The Gamer

Nhất Thống Thiên Hạ

window.bookId = '108217'; window.chapterId = '15994492'; window.slug = 'truong-sinh-theo-kim-cang-tu-bat-dau'; window.chapter_index = '1571'; window.latest_index = '16003742'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":15994492,"index":1571,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1544: Th\u0103ng hoa (canh hai)","word_count":1776,"view_count":4,"like_count":0,"updated_at":"20-03-2023 15:06:05","editor":"","content":"content","user_id":1000071,"unlock_price":0,"published_at":"2023-03-20 01:18:52","book_id":108217,"book_slug":"truong-sinh-theo-kim-cang-tu-bat-dau","book_name":"\u0110\u1ea1i C\u00e0n Tr\u01b0\u1eddng Sinh","book_poster":{"default":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/truong-sinh-theo-kim-cang-tu-bat-dau\/default.jpg?1625941270","600":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/truong-sinh-theo-kim-cang-tu-bat-dau\/600.jpg?1625941270","300":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/truong-sinh-theo-kim-cang-tu-bat-dau\/300.jpg?1625941270","150":"http:\/\/static.cdnno.com\/poster\/truong-sinh-theo-kim-cang-tu-bat-dau\/150.jpg?1625941270"},"book_cover":{"default":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?90125","1280":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?90125","640":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?90125","320":"http:\/\/www.thebungalowpoorva.com\/image\/1280x628.png?90125"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16003742,"first_genre_name":"Ti\u00ean Hi\u1ec7p","author":"Ti\u00eau Th\u01b0","adx_blocked":0,"book_note":"(>\u203f\u25e0)\u270c THANH LI\u00caN CHI \u0110\u1ec8NH- si\u00eau ph\u1ea9m tu ti\u00ean gia t\u1ed9c, top 10 qidian","book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":1,"previous_index":1570,"next_index":1572,"react":null,"log":"eyJpdiI6IkswV0RHd853xt5BXUENDLqpvlZoRXVMSW5KbUxxYzJIMWc9PSIsInZhbHVlIjoiMFwvRzJ4VWVacnp2cXpJUk4xY3YrWWc9PSIsIm1hYyI6ImIxYjRlYmI3YTllZDViM2YyYzQzMTlhYjhiNjI5ODdjOTdkY2NmNzBiZjA1NDc3MjMzYTk4MWYzNGEyMmFkNTcifQ==","lock_type":2,"user":{"id":1000071,"name":"Ti\u1ec3u Si","avatar":{"200":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"http:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7ab823803be604b8',m:'7nrEHjXwdcAjTDDYMeecy6G9Ml4Qodt_ZVY1dNHWMJY-1679422090-0-AV2CAHSaKFGUCaYvV4QR3YxP0a4t4Vplz6FgdbPcRI9bF0JjT7RpSZcHV8WlnWJj8Ve25T/QEgUn3iuk4GFo5ASnkUVfeR8yrG37exu6Q5tj/9tUR9X+cit+aXnlUHGL2fvIUiBkUnA7ebq+BfV3qqw3IMXwOyEVNVsG0BEDK64SdJD11kGcAJTua1XsP8XJIA==',s:[0x2d60cfa532,0xa1551a6825],u:'/cdn-cgi/challenge-platform/h/g'};var now=Date.now()/1000,offset=14400,ts=''+(Math.floor(now)-Math.floor(now%offset)),_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/h/g/scripts/alpha/invisible.js?ts='+ts,document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc